pexels-gabby-k-5063562
Beáta Liptáková

Beáta Liptáková

Kouč pre život

Deti sú ako prírodné brilianty.

Našou úlohou je vytvoriť pre ne priestor tak, aby mohli zažiariť.

Ako prvé si treba uvedomiť, že deti majú v sebe všetko čo potrebujú. Keď sa vrátime do svojho detstva, spomenieme si, že sme tušili a vedeli oveľa viac ako si rodičia dokázali predstaviť. A preto rešpektujme svoje dieťa a podporujme ho v objavovaní jeho darov. Dovoľme dieťaťu prejaviť jeho individualitu. Zamerajme sa na to v čom je dieťa dobré. 

„Každý by mal byť rešpektovaný ako individualista, ale nikto by nemal byť uctievaný.“ 

                                                                     Albert Einstein

Pracujem s deťmi a v 80% prípadoch sa mi stáva, že rodič z rukáva vymenuje v čom je dieťa slabé, v čom sa mu nedarí, na čom by malo popracovať. Rodič sa samozrejme snaží pomôcť svojmu dieťaťu. Neuvedomuje si ale, že týmto spôsobom zameriava svoju pozornosť na nedostatky dieťaťa. Čo by sa zmenilo keby rodič zameral pozornosť na talenty svojho dieťaťa? Podporil by u neho vieru v jeho silné stránky, sebavedomie, emocionálnu stabilitu. Zameranie pozornosti na silné stránky svojho dieťaťa neznamená prehliadanie tých slabých. O slabých ako rodič viem, registrujem ich a pracujem s nimi pravidelne v malých dávkach,  tak aby som dieťa v tom v čom je slabé posunul na vyššiu úroveň.  Na rozvoji silných stránok svojho dieťaťa pracujem pravidelne vo vyšších dávkach a takto podporujem u dieťaťa posuny na nadštandardnú úroveň. 

Tipy na otázky ako objaviť zóny geniality svojho dieťaťa

Čo na mojom dieťati obdivujem? V čom je výnimočné? Aké sú jeho silné stránky? V čom sa odlišuje? Čo ho zaujíma? Kto je pre neho vzorom? Aký tip osobnosti obdivuje? Kto je pre neho hrdina?  Pre čo sa vie nadchnúť? Aké má prejavy keď sa teší? Aké otázky najčastejšie kladie? Čim sa rado obklopuje? Čo rado počúva? Kam rado chodí? S kým rado trávi čas? O čom najradšej rozpráva? Na čo zameriava svoju pozornosť? Kedy je zvedavé? Kedy sa nevie odtrhnúť od činnosti ktorú robí? Ako sa prejavuje pri hre? Čo z Vášho pohľadu nepovažujete za dôležité, ale pre dieťa to dôležité je? Čo na svojom dieťati nechápete? Čo si myslíte že je pre Vaše dieťa zbytočnosť, alebo strata času? Pri posledných troch otázkach sa skúste zamyslieť cez perspektívu Vášho dieťaťa. 

Zdieľať článok

Pozrite si nové príspevky