Moje programy

Pre deti

Program č. 1 pre deti

ŠŤastné deti

– pre deti a mládež od 7 do 19 rokov

– dieťa sa hravým spôsobom učí ako využívať svoj potenciál celistvo pomocou prepájania tela, mysle a duše v jeden celok
– rozvíja sústredenie
– podporuje kreativitu
– rozvíja sebavedomie
– učí porozumieť negatívnym emóciám najčastejšie strachu, hnevu, stresu, závisti
– deti majú možno prejaviť sa a vyjadriť svoj názor, pracujú celý čas v malých skupinkách pod vedením elitnej lektorky
– je pre mňa dôležité vedieť čo rodič očakáva
– odpoviem na všetky pre Vás dôležité otázky
– zatelefonujte. alebo pošlite mail a všetko potrebné pripravím pre Vás
– vyskúšate si prvú lekciu a až potom sa rozhodnete pre prihlásenie do programu
individuálne pre 1 dieťa
– v malých skupinkách max 10 detí ( pandemické opatrenie max 6 detí)
– 45 min lekcia + 10 min príchod /odchod
– 1 x týždenne
– hravým a pútavým spôsobom
– mailom info pre rodiča čo sme robili po každej lekcii a odporúčania pre rodičov ako pracovať s deťmi
Inšpiratívny kouč

Program č. 2 pre dospelých

Harmonická rodina

– pre rodičov a deti od 7 do 19 rokov

– unikátny spôsob pohybu prepájaním tela a mysle v jeden celok
– vytvára porozumenie na hlbokej úrovni
– učí zvládať emócie
– upevňuje hierarchiu v rodine
– je jednoduchý a hravý
– pod vedením elitnej lektorky
– je pre mňa dôležité vedieť čo rodič očakáva
– odpoviem na všetky pre Vás dôležité otázky

– zatelefonujte alebo pošlite mail a všetko potrebné pripravím pre Vás

– vyskúšate si prvú lekciu a až potom sa rozhodnete pre prihlásenie do programu
spoločná lekcia pre všetkých členov rodiny
– 45 min lekcia + 10 min príchod /odchod
– 1 x za mesiac
– dostanete odporúčania na domov