Zásady ochrany osobných údajov

Osobné údaje sú u nás v bezpečí

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.beataliptakova.sk, Beáta Liptáková – poradenstvo a rozvoj uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Chránime vaše údaje

Všetky údaje našich zákazníkov sú zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu. Tieto dáta uchovávame na serveroch, ktoré sú v našom vlastníctve a sú umiestené v priestoroch spoločnosti. Servery nie sú pripojené do verejnej internetovej siete, takže nemôže dôjsť k ich neoprávnenému získaniu treťou stranou. Vaše osobné údaje, ktoré uvediete v kontaktnom formulári sú úplne dôverné a v žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím stranám. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením správy.

Na písomnú žiadosť zákazníka budú osobné údaje z databázy vymazané a Beáta Liptáková – poradenstvo a rozvoj ich nebude ďalej spracovávať.

 

Kontaktná adresa:

Beáta Liptáková – poradenstvo a rozvoj

…… , 911 01 Trenčín

Emailová adresa: info@beataliptakova.sk

 

Možnosti odhlásenia zo zasielania novinkových emailov (odstránenie adresy z databázy) pošlite žiadosť na email info@beataliptakova.sk a váš email bude vyradený z databázy.

 

Možnosti odstránenia osobných údajov

V prípade, že máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese  info@beataliptakova.sk s touto žiadosťou. Bezodkladne odstránime všetky osobné údaje.