1
Beáta Liptáková

Beáta Liptáková

Kouč pre život

Ako byť pre deti láskavou autoritou?

Pravidelne sa stretávam s názorom, že dnešné deti takmer nič nezaujíma, nechce sa im vynakladať úsilie keď sa im okamžite nedarí, rýchlo sa vzdajú, málokedy majú záujem o získavanie skúseností.  Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že deti takto reagujú…ale, ako to teda naozaj je?

Nové deti radi zisťujú názory a referencie druhých, pretože sa im ťažko robí rozhodnutia samostatne. Pri rozhodovaní používajú prevažne techniku. Robia to, pretože dnešná doba im to umožňuje a využívajú rýchlu spätnú väzbu cez referencie na e-shopoch, webe a sociálnych sieťach. Súvisí to s tým, že sú netrpezliví, chcú informáciu hneď a nie poučovanie. Na druhej strane ich technika zahŕňa nekonečným množstvom informácií, navyše protichodných a vykukne to na ne doslova za sekundu. Sami sa v tom nevedia poriadne vyznať, aj keď by chceli.

Vieme si predstaviť silu a rozdiel v tom ako prijímajú informácie dnešné deti?

Moja generácia chodila do knižnice kde sme trávili hodiny a pokiaľ si toto čítajú mladší odo mňa zrejme mali po ruke internet v rýchlosti a kvalite, takej, že doslova hodiny pátrali po hodnotných informáciách.

Cesta vedie cez porozumenie.

My sme dospelí a preto by sme si mali uvedomiť, že deti na jednej strane túžia po maximálnej nezávislosti, ale na druhej strane potrebujú neustále usmerňovanie od nás, kamarátov, pedagógov, trénerov. V žiadnom prípade nehľadajú nadradenú autoritu, ktorá iba poučuje.Uvedomme si, že dnešné deti v skutočnosti potrebujú pocit bezpečnosti, porozumenie, podporu potrebujú povedať svoj názor a počuť náš názor,  naše jemné usmerňovanie. Naučme ich, že pomôcť vie aj rodič, tréner, učiteľ. 

Ako im sprostredkovať náš názor s ľahkosťou a jednoducho?

Dajme mi vedieť, že sú pre nás dôležití. Naučme sa chápať hierarchiu tak ako ju chápu oni. Verte mi. Oni poznajú silu svojej individuality a zároveň si uvedomujú silu celku pretože sú prvá skutočne globálna generácia. Ak pochopíme ich fungovanie individuality v globalite, zásadne porozumieme tomu ako vnímajú hierarchiu.

My sme boli presvedčení, že sme kvapka v mori a názor jedného nič nezmení. Oni vedia, že sú tí ktorí to more tvoria a uvedomujú si potrebu každej jednej kvapky v mori.

Im úplne stačí, keď ich my starší vypočujeme a dáme im priestor vyjadriť svoj názor. Takto si u nových detí získame rešpekt a uznanie. V očiach nových detí sa týmto gestom stávame autoritou. Začnú byť zvedaví na naše názory. Verte mi potrebujú sprievodcu a neustálu spätnú väzbu. Pracujem s deťmi a milujem ich novosť, vnímavosť, otvorenosť a úprimnosť. Pravidelne mi ďakujú za to, že pre ne s láskou (áno dobre čítate) pripravujem materiály na lekcie a radi sa so mnou rozprávajú o čomkoľvek. Učíme sa rešpektovať a porozumieť si navzájom a zároveň ťažiť maximum zo sily skupiny.

Zdieľať článok

Pozrite si nové príspevky